troeven

GEMEENSCHAPPELIJK KADER

Er zijn twee leerplannen: een voor Podiumkunsten en een voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. Elk leerplan heeft een gelijkaardige structuur en opbouw. Ook het vocabularium is zoveel mogelijk gemeenschappelijk gehouden.

VAST EN AANPASBAAR

Elk raamleerplan bestaat uit twee delen:

  • een vast raamleerplan;
  • en een invulbaar academieluik.

Het raamleerplan geeft houvast, het academieluik geeft beleidsruimte. Zo kan een academie eigen accenten leggen.

UITGEPUURD KADER

Podiumkunsten: vijf artistieke rollen en 20 artistieke competenties vormen het ordenend kader. 101 heldere en haalbare leerdoelen maken he concreet.

Beeld: vijf artistieke ontwikkelingsgebieden, 17 artistieke competenties vormen het ordenend kader. 66 heldere en haalbare leerdoelen maken het concreet.

GETEST

De inzichten en concepten van de raamleerplannen ontstonden tijdens vele werkmomenten op tientallen academies in Vlaanderen. Sinds 2012 werden doelen en concepten voortdurend getoetst en bijgestuurd. Zo werden deze leerplannen uitgepuurd.

HEERLIJK HELDERE TAAL

Met zorg gekozen formuleringen maken de raamleerplannen verstaanbaar en herkenbaar voor alle leraren.

GECHECKT

Via vergelijkende lijsten garanderen we dat de basiscompetenties en beroepskwalificaties van de Vlaamse overheid in de raamleerplannen opgenomen zijn. Al dat technisch denkwerk deden we voor jou. Omdat de leerplannen goedgekeurd zijn, erkent de inspectie dat de doelen van de overheid in de leerplannen vervat zit.

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Ondersteunden documenten maken de leerplannen hapklaar voor je academie: artistieke landkaARTen, een kaartset, inspiratiekaarten en het document ‘ondersteuning’… Via deze site kan je ook begeleiding aanvragen.