ondersteunend materiaal

ONDERSTEUNING ONDERWIJSKWALITEIT

Onderstaand document wil academies ondersteunen om professioneel om te gaan met de ruimte die de overheid hen geeft. Het gaat o.a. in op volgende vragen:

  • Hoe werken we met het nieuwe leerplan?
  • Hoe borgen we de kwaliteit?
  • Hoe voeren we intentiegesprekken?
  • Hoe onderzoeken we of alle artistieke competenties in onze opleidingen aan bod komen?
  • Hoe groeien we in onze academie verder naar een professionele cultuur?

INSPIRATIEKAARTEN

Met deze set eigenzinnige inspiratiekaarten maak je op een behapbare manier kennis met de visie achter het leerplan.

CONCORDANTIETABELLEN

De basiscompetenties en beroepskwalificaties die de overheid het DKO oplegt, zijn opgenomen in onze leerplannen.

In concordatietabellen voor podiumkunsten en beeldende en audiovisuele kunsten (oude versie leerplan) wordt deze technische oefening zichtbaar gemaakt. Academies die het raamleerplan effectief waarmaken, zullen bijgevolg voldoen aan de eisen van de overheid.

ZELFANALYSE

Maak een analyse: Welke competenties komen veel/ weinig/ niet aan bod?