leerplan podiumkunsten

Hieronder vind je het raamleerplan Kunstig Competent en ondersteunende documenten die in januari 2021 ingediend zijn bij de inspectie. Het leerplan 2021 is dus op dit moment nog niet goedgekeurd.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier was de penvoerende instelling.

DE KERNEN VAN HET RAAMLEERPLAN

de vijf artistieke rollen en twintig artistieke competenties

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR HET LEERPLAN PODIUMKUNSTEN

Een beknopte lijst van vaktechnische competenties die door de vakwerkgroepen van verschillende academies ontwikkeld werden.

De speelkaarten in een nieuwe vormgeving: