leerplan podiumkunsten

de artistieke competenties

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR HET LEERPLAN PODIUMKUNSTE

Op de artistieke landkaarten lees je alle artistieke competenties en leerdoelen van het leerplan podiumkunsten. Om op te hangen in je klas, of te gebruiken als werkinstrument tijdens overlegmomenten.

Een beknopte lijst van vaktechnische competenties die door de vakwerkgroepen van verschillende academies ontwikkeld werden.

Handige overzichten van de doelen van het leerplan:

De landkaARTen van het leerplan podiumkunsten: met alle artistieke competenties en leerdoelen:

De speelkaarten in een nieuwe vormgeving: