leerplan BAK

Januari 2020 dienden de Academies van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen namens een grotere groep academies Beeld een nieuw leerplan BAK, Kunstig Competent in. In mei 2020 werd dit leerplan goedgekeurd door de inspectie. Het leerplan is een zeer grondige herwerking van een vorig leerplan door leraren en directeurs beeld. De ingrediënten? Eenvoud, helderheid en met ruimte voor de eigenheid van de kunstenaar. De prachtige vormgeving is van Anne Verlent, lerares aan de academie van Berchem.

De spelkaarten met de nieuwe artistieke competenties BAK: