achtergrond

RAAMLEERPLANNEN

Eind maart 2018 keurde de inspectie de twee nieuwe leerplannen Kunstig Competent goed: één voor Podiumkunsten en één voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. We kregen een voorlopige goedkeuring tot 1 september 2021 gezien de beroepskwalificaties nog niet goedgekeurd zijn en de nieuwe structuur in het deeltijds kunstonderwijs nog geïmplementeerd moet worden.

De leerplannen zijn het resultaat van de pilootprojecten artistieke competenties en kunstig competent. Een stuurgroep van directeurs en coördinatoren van de academies van Lier, Westerlo, Noord-Limburg, Hasselt, Sint-Truiden, Eeklo, Dendermonde, Hamme, Tienen, Genk, Gent en alle Antwerpse academies gaf concreet vorm aan deze raamleerplannnen.

Januari 2020 werd een revisie van het leerplan BAK bij de inspectie ingediend worden. Dat leerplan werd in mei 2020 goedgekeurd.

Beide leerplannen (podiumkunsten en beeld) zullen in overleg met de inspectie en na feedback van het werkveld in januari 2021 opnieuw ingediend worden. We hopen dat we daarna het predicaat ‘voorlopig goedgekeurd’ mogen schrappen. Aan de kernen van de leerplannen (de rollen/ontwikkelingsgebieden, artistieke competenties) zullen we niet raken. Op het niveau van de doelen en de aansluiting bij de beroepskwalificaties zullen er wel bijsturingen gebeuren.

AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het concept van het tweeluik raamleerplan/academieluik geeft academies de kans om het eigen beleidsvormend vermogen aan te spreken. Academies worden uitgedaagd om zelf delen van het leerplan in te vullen. De leerplannen omschrijven niet welke doelen een bepaald vak moet waarmaken. En dat is wennen. De tijd van enkel uitvoeren is voorbij. De teams kunnen vanuit het gemeenschappelijk raamwerk bepalen welke competenties in welk vak aan bod komen. Zo worden teams en academies eigenaar van de doelen van hun vakken en ontstaat er een grotere verbondenheid met de inhouden en doelen. Keuzes worden in het academieluik gedocumenteerd. De inspectie kan op deze manier zien op welke manier een academie voortdurend werkt aan haar onderwijskwaliteit.

MEEST RECENTE DOCUMENTEN

Deze website is een plek waar je de meest actuele documenten en informatie omtrent deze leerplannen Kunstig Competent kan vinden. Regelmatig zullen we nieuwe concrete invullingen van het academieluik, de didactische wenken en de vaktechnische competenties toevoegen. Nieuwe producten worden ook altijd op de startpagina aangekondigd. Je kan je ook abonneren om een mail te krijgen als er een nieuw product gelanceerd wordt.

NIEUWSBRIEVEN EN INSPIRATIE

Wil je verder geïnspireerd worden omtrent de kansen van deze leerplannen?

  • INHOUDELIJKE INSPIRATIE: Bezoek dan onze blog artistiekecompetenties.blog. Hier vind je vooral inhoudelijke en inspirerende content voor leraren. Of schrijf je in voor een wekelijkse inspiratieblog op dinsdagvoormiddag.
  • NIEUWBRIEF LEIDINGGEVENDEN: Of schrijf je in voor de interne nieuwsbrief van leerplan. Die mail bevat informatie die we enkel aanbieden aan directeurs/ coördinatoren van academies die voor Kunstig Competent gekozen hebben. Maandelijks ontvang je dan tips hoe je het leerplan kan implementeren op je academie. Inschrijven kan je met een eenvoudig mailtje aan info@raamleerplandko.be.